Het Stadsbos

De toenemende gebruiksdruk op ruimte in de stad is één van de uitdagingen die bij de realisatie van groen overwonnen moet worden. Het Stadsbos is een concept waarbij de positieve bijdrage van groen in de stad op nog “onontgonnen” platte daken in de stad gerealiseerd wordt. Een slimme integratie van groen in de stedelijke omgeving, gebruik makend van de mogelijkheid om daken multifunctioneel in te zetten.

De belangrijkste functies en voordelen van Het Stadsbos zijn:

  • Ontlasten van het hemelwaterriool door regen op het dak af te vangen, vast te houden en weer te hergebruiken voor de groei van de planten;
  • Verminderen van het hitte eilandeffect in de stad door evapotranspiratie van het water door de planten en door reflectie van inkomende straling. Uit onderzoek is gebleken dat de temperatuur op een groen dak in de zomermaanden gemiddeld 30 graden celsius lager is dan op een zwart dak;
  • Lucht reinigen met de filterende werking van groen;
  • Realiseren van energiebesparing door het dak in de zomer passief extra te isoleren;
  • Energie opwekken door de optionele integratie van zonnepanelen in het groeiplaatselement;
  • Vergroten van de mogelijkheden voor biodiversiteit (zie voor meer informatie ook EHS3).

Een animatiefilm die een aantal van deze functies toelichtvindt u hier: (http://www.youtube.com/watch?v=Rfhskfx8ybM&feature=related).


Het Stadsbos geeft daarmee invulling aan belangrijke thema’s in de steeds verder verdichtende stad (Rijksbouwmeester, 2008);

  • De multifunctionele gelaagde stad
  • Afkoppeling en hergebruik van hemelwater
  • Vergroting van het areaal groen
  • Het creëren van schone lucht in de stad. 


Met Het Stadsbos realiseert men op innovatieve wijze groen. Dit groen vervult zo belangrijke functies voor de stad, de mens en de natuur.


Stabbos

Onontgonnen terein

Onontgonnen terrein

Schema

 

Het creëren van de multifunctionele gelaagde stad begint al met een goed stedenbouwkundig planValid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits