Concept

Baten van groen

Groen in de stedelijke (openbare) ruimte vervult vele nuttige functies. Zo biedt groen een comfortabele leefomgeving; het creëert een prettige sfeer om in te verblijven en met name bomen zorgen voor bijvoorbeeld koelte in de zomer

Ook heeft groen een aantoonbaar positief effect op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens. Groen zuivert de lucht in de stad en biedt ruimte aan Biodiversiteit. We zien de positieve effecten van groen ook vaak terug in een hogere waarde van onroerend goed.

Het Stadsbos is een kans om op een innovatieve wijze de baten van groen op daken te realiseren

Functies van groen in de stad, net als in het bos

Het concept van Het Stadsbos is ontstaan naar analogie van een echt bos. In een bos verblijft een groot deel van de biodiversiteit in de boomkronen omdat voor biodiversiteit juist daar licht en voedsel aanwezig is. Met ruimte voor biodiversiteit op daken is Het Stadsbos een concept waarmee natuur zich over de daken kan bewegen. Het dak vervult daarmee een nieuwe functie, namelijk die van drager van biologische “corridors” op hoogte (een Ecologische “Hoog” Structuur, zie voor meer informatie ook EHS3).

Ook wordt in een bos het merendeel van fijnstof gefilterd in de boomtoppen. Dit komt doordat daar voldoende luchtbeweging en filtermateriaal aanwezig is. Ook is het kronendak in het bos bij uitstek de plek waar bomen zonlicht vangen en omzetten naar bruikbare vormen van energie voor hun eigen groei.

Het Stadsbos bootst omstandigheden van een kronendak na om zo dezelfde functies als in het bos te realiseren en draagt daarmee bij aan waterberging, luchtfiltering, verkoeling, biodiversiteit en energiebesparing.

Waarom geen daktuin?
Natuurlijk zijn daktuinen ook een optie. Maar door hun gewicht zijn daktuinen niet geschikt voor ieder dak. Ook is onderhoud of reparatie aan een dak met een daktuin vaak problematisch: de (hele) daktuin moet afgebroken worden. Ook aan die twee beperkingen biedt Het stadsbos het hoofd, met een lichtgewicht en in verplaatsbare elementen op te bouwen groendak. Ruimte voor ontspanning en menselijk contact, in de buitenlucht
 

Stadsbos
Concept van Het Stadsbos
 


Een met biodiverse beplating ingerichte versie van het stadsbos (EHS3)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits