EHS3

In Nederland is de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden. In steden is het de uitdaging om ook daar ruimte te behouden en te creëren waar planten en dieren zich in stand kunnen houden, voeden en verplaatsen. Maar juist in steden is ruimte een zeer kostbaar goed, zeker met de door de overheid gestelde urbane verdichtingsopgave.

EHS3 is een afgeleide van EHS en een principe waarbij juist die ruimte voor natuur en biodiversiteit in de stad in de derde dimensie, de hoogte, op platte daken in de stad gerealiseerd wordt. EHS3 vormt zo een concept waarmee natuur zich over de daken kan bewegen en vormt een aanvulling op andere natuurlijke stapstenen in de stad. Platte daken hebben hiermee een nieuwe functie gekregen: drager van biologische “corridors”.

Plantengroei op daken is echter geen natuurlijk fenomeen. Met factoren als maximale gewichtsbelasting, standplaatseisen en onderhoudbaarheid van het groen moet terdege  rekening gehouden worden.

Het Groeiplaatselement dat aan de basis van Het Stadsbos staat kan ook gebruikt worden voor de realisatie van EHS3 door een ander beplantingstype in de container te gebruiken. 


Schematische weergave van de Ecologische Hoog Structuur (EHS3)

 

Hoogstructuur

Een ecologische hoogstructuur met vlinderstruiken en bijvoorbeeld Heem beplanting



Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits