Voor wie?

Gemeenten
Het belangrijkste voordeel van Het Stadbos voor een gemeente is de mogelijkheid om ongebruikte ruimte op daken in de stad functioneel in te zetten. Zorgvuldig onderzoek maakt het mogelijk de daadwerkelijke baten van Het Stadsbos te kwantificeren. Er kan een doordachte afweging gemaakt worden waar welke fondsen voor welke functies in te zetten.

Beheerders
Voor partijen die de verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van daken is een belangrijk voordeel dat Het Stadbos op bestaande, nieuwe en net gerenoveerde daken toegepast kan worden. Het Stadsbos wordt met zelfstandige, worteldichte, groeiplaatselementen modulair opgebouwd, zodanig dat het, bijvoorbeeld voor onderhoud aan het dak, tijdelijk eenvoudig kan worden gedemonteerd en aan de kant gezet, zonder dat er met substraten, beplanting of onderlagen gewerkt hoeft te worden.

Particulieren
Voor particulieren is Het Stadsbos inzetbaar op ieder dakoppervlak vanaf 2,5m2, zonder dat er eerst worteldichte dakbedekking of andere onderlagen aangebracht hoeven te worden. Het groeiplaatselement kan ingericht worden met bijna ieder gewenst type beplanting en is in staat veel regenwater af te vangen en op te slaan, zodat watergeven nauwelijks nodig is (beplantingsafhankelijk). Een soort zelfstandige - instant - daktuin dus!


Fijnstofconcentratie Nederland

Fijnstof Concentratiekaart Nederland 2008, volgens het Planbureau voor de Leefomgeving 2009Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!    Cleanbits